Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

moredreamsplease
moredreamsplease

February 12 2020

moredreamsplease
9474 56b4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagreenka2000 greenka2000
moredreamsplease
1475 4de5 500
Reposted fromoll oll viagreenka2000 greenka2000
moredreamsplease
moredreamsplease
Reposted fromshakeme shakeme viagreenka2000 greenka2000
moredreamsplease
4259 c6eb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapollywood pollywood

February 03 2020

moredreamsplease
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaanakarenina anakarenina

January 28 2020

moredreamsplease
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być absolutnie niedorzecznym, niż absolutnie nudnym.
— Marylin Monroe
Reposted fromniewychowana niewychowana viapollywood pollywood

January 26 2020

2225 8b62
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianoticeme noticeme
7397 7980 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianoticeme noticeme
moredreamsplease
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh vianoticeme noticeme
moredreamsplease
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako vianoticeme noticeme
moredreamsplease
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert vianoticeme noticeme

January 25 2020

moredreamsplease
0752 2f69 500
moredreamsplease
moredreamsplease
moredreamsplease

January 19 2020

moredreamsplease
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
moredreamsplease
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl