Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

moredreamsplease
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma

May 30 2019

moredreamsplease
6683 90f7 500
Reposted fromthetemple thetemple viaavooid avooid
moredreamsplease
6277 5d44 500
Reposted frompiehus piehus viaavooid avooid
moredreamsplease

Jeśli ktoś nie wyrobi swego sumienia, będzie potrzebował czyjegoś i skończy pytając tę osobę co dobre, a co złe.
Jeśli ktoś nie wyrobi w sobie nawyku motywacji, będzie szukał jej u innych.
Jeśli ktoś nie pokocha siebie, uzależni się od miłości dawanej od innych.
Wniosek jest prosty. Bądź dla siebie tym wszystkim, czego szukasz u innych.

— M. Grzesiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viaavooid avooid
moredreamsplease
Czasem zwierząt jest zawsze teraźniejszość.
— Olga Tokarczuk - Prawiek i inne czasy
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaavooid avooid
moredreamsplease
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viamefir mefir
moredreamsplease
3684 ace5 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamefir mefir
moredreamsplease
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir

May 29 2019

moredreamsplease
2592 0294 500
Reposted fromazalia azalia viamefir mefir
moredreamsplease
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viamefir mefir
moredreamsplease
Reposted fromFlau Flau viaavooid avooid
moredreamsplease
moredreamsplease
9238 f520 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
moredreamsplease
2686 5e23 500
NY
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viamefir mefir

May 24 2019

moredreamsplease
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viaavooid avooid
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
moredreamsplease
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
moredreamsplease
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
moredreamsplease
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl