Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

moredreamsplease
moredreamsplease
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
moredreamsplease
1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viasweetnothingg sweetnothingg
moredreamsplease
Edward Hopper, Night on the El-Train (1918)

May 22 2017

moredreamsplease
3122 84c3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasweetnothingg sweetnothingg
moredreamsplease
2793 7c21 500
Reposted fromolalaa olalaa viamefir mefir

May 14 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaanakarenina anakarenina

May 09 2017

moredreamsplease
3025 c1a9
9598 2df5 500
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
moredreamsplease
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
moredreamsplease
1419 bc03

May 04 2017

moredreamsplease
moredreamsplease
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyinstantneed myinstantneed

May 02 2017

Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakarna karna
3877 0fae 500
moredreamsplease
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viasweetnothingg sweetnothingg
moredreamsplease
Chcę być twoim przyjacielem. Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz.
— “Sekret Julii” Tahereh Mafi
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viamyinstantneed myinstantneed

April 30 2017

moredreamsplease

April 29 2017

moredreamsplease
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viasweetnothingg sweetnothingg
moredreamsplease
3171 8509
florence!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl