Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

moredreamsplease
4364 3bad 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
moredreamsplease
5741 9efd 500
Reposted frombearded bearded viakarmacoma karmacoma
moredreamsplease
moredreamsplease
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
moredreamsplease
6766 3cd6 500
Reposted fromnyaako nyaako viamyinstantneed myinstantneed
moredreamsplease
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamyinstantneed myinstantneed

August 13 2019

moredreamsplease
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

moredreamsplease
7323 dc32 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
5220 fdcc
Reposted fromdontcallmenubs dontcallmenubs viamefir mefir

July 16 2019

moredreamsplease
moredreamsplease
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
moredreamsplease
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
moredreamsplease
9149 603a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmacoma karmacoma
moredreamsplease
5162 c24f 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamefir mefir
moredreamsplease
0927 69a2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamefir mefir

July 05 2019

moredreamsplease
1638 3491 500
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir

July 01 2019

moredreamsplease
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakarmacoma karmacoma
0589 c707

dailyinspirationquotes:

follow for daily quotes

moredreamsplease
0364 f8e4 500
Reposted fromhagis hagis viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl