Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

moredreamsplease
9339 cfe1

December 14 2019

moredreamsplease
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viapollywood pollywood

December 11 2019

moredreamsplease
summer chill
Reposted fromcats cats viaBloodEve BloodEve
moredreamsplease
moredreamsplease
0233 18dd 500
Reposted fromzciach zciach viapollywood pollywood
moredreamsplease
1888 40ca
Reposted fromhrafn hrafn viapollywood pollywood
moredreamsplease
Literatura zaczyna się od owego „Dlaczego?”, nawet jeśli mielibyśmy na to pytanie odpowiadać bez przerwy zwyczajnym: „Nie wiem”. 
— przemowa noblowska Olgi Tokarczuk
Reposted fromolewka olewka viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

December 08 2019

moredreamsplease
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaavooid avooid
moredreamsplease
7855 4f6b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaMousie Mousie
moredreamsplease
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viamefir mefir

December 02 2019

moredreamsplease
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
moredreamsplease
3971 484a 500
Reposted frompiehus piehus viapollywood pollywood
6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous viapollywood pollywood

November 30 2019

moredreamsplease
Reposted fromdojenka dojenka viaanakarenina anakarenina

November 28 2019

moredreamsplease
2760 2b70
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaawkwardman awkwardman
moredreamsplease
8864 5cfc
Reposted fromzoja zoja viaawkwardman awkwardman

November 27 2019

moredreamsplease
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viausmiechprosze usmiechprosze

October 26 2019

moredreamsplease
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viafearoflove fearoflove
moredreamsplease
moredreamsplease
6640 1b9b 500
Reposted fromzciach zciach viaellko ellko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl