Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

moredreamsplease
0191 d2d3 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapollywood pollywood
moredreamsplease
8392 0c54 500
Reposted fromsavatage savatage viapollywood pollywood
moredreamsplease
0827 649e 500
Reposted fromallblack allblack viapollywood pollywood
moredreamsplease
9991 67e1
Reposted fromkrzysk krzysk viausmiechprosze usmiechprosze

September 06 2019

moredreamsplease
1469 b721 500
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
moredreamsplease
3128 48a3
Reposted fromPoranny Poranny viamefir mefir
moredreamsplease
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viamefir mefir

September 01 2019

moredreamsplease
Nie ma nic gorszego od błagania o miłość. Od czekania. Od bycia w strefie przyjaźni. W strefie byłych. Albo potencjalnych. Jedyna strefa, w której warto być, to swoja własna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
moredreamsplease
5357 873e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir

August 14 2019

moredreamsplease
4364 3bad 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
moredreamsplease
5741 9efd 500
Reposted frombearded bearded viakarmacoma karmacoma
moredreamsplease
moredreamsplease
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
moredreamsplease
6766 3cd6 500
Reposted fromnyaako nyaako viamyinstantneed myinstantneed
moredreamsplease
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamyinstantneed myinstantneed

August 13 2019

moredreamsplease
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

moredreamsplease
7323 dc32 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
5220 fdcc
Reposted fromdontcallmenubs dontcallmenubs viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl